Suomen Jääkiekkoliiton aluetoiminta


 aluekartta

Tarkemmat kartat:
Etelä Häme Keskimaa Kymi-Saimaa
Lappi Länsirannikko Pohjoinen Savo-Karjala

Suomi jaetaan liiton toimintaa varten jääkiekkoalueisiin siten, että kukin alue muodostaa toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Aluetoiminnalla mahdollistetaan kaikille jäsenseuroille ja näiden jäsenille yhtä laadukasta palvelua alueesta ja asuinpaikasta riippumatta. Alueet toimivat seurojensa palveluorganisaationa ja kehittävät yhteistyötä yli lajirajojen.

Alueen tehtävänä on johtaa ja kehittää suomalaista jääkiekkoa jääkiekkoliiton sääntöjen ja strategian mukaisesti. Se tapahtuu strategian alueellisen toteutussuunnitelman sekä aluekokouksessa hyväksytyn toiminta- ja talousarvion perusteella.

Tehtävien suorittamiseksi alue aktiivisesti kehittää omaa toimintaansa ja yhteistoimintaa aluehallintoviranomaisten, alueella toimivien muiden lajien, yhteisöjen ja yhteistyökumppanien kanssa.

Jokainen Suomen Jääkiekkoliiton alue:

- Johtaa ja kehittää alueensa koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa.
- Kehittää ja laajentaa jääkiekon harrastajapohjaa alueellaan.
- Tukee alueensa seurojen toimintaedellytysten toteutumista.
- Huolehtii sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä alueella.
- Toteuttaa muut jääkiekkoilua edistävät toimenpiteet alueella.
- Vastaa alueen toiminnan toteutumisesta Jääkiekkoliitolle ja alueen aluekokoukselle.

Alla olevat kartat sisältävät Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 02/2017 aineistoa.

Etelä
Takaisin sivun alkuun

Häme
Takaisin sivun alkuun

Keskimaa
Takaisin sivun alkuun

Kymi-Saimaa
Takaisin sivun alkuun

Lappi
Takaisin sivun alkuun

Länsirannikko
Takaisin sivun alkuun

Pohjoinen
Takaisin sivun alkuun

Savo-Karjala
Takaisin sivun alkuun